Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, “Çocuk Gelişimi Programı” 2008-2009 eğitim öğretim yılında 50 öğrenci kontenjanı ile örgün öğretim eğitimine başlamıştır.
2013 – 2014 akademik yılı itibariyle bölümde Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim programı açılmış ve aynı yıl eğitim hizmetine başlanmıştır. Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Programı, Salihli MYO bünyesinde eğitim veren tek uzaktan eğitim programıdır. Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Programımızla ilgili olarak bkz : http://uzem.cbu.edu.tr/bolumler/cocuk-gelisimi/basvuru.php
Bölümde halen birinci öğretim, ikinci öğretim eğitiminin yanı sıra uzaktan eğitim programında eğitim öğretim hizmeti verilmektedir. Bölümümüzde öğrenim gören program öğrencileri mesleki yeterlilikler çerçevesinde dört yarıyıl boyunca teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra ikinci yılın sonunda Endüstriye Dayalı Eğitim kapsamında 30 işgünü okul öncesi eğitim kurumlarında ya da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde staj yapmaktadırlar.

Kazanılan Derece : Çocuk Gelişimi Önlisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili : Çocuk Gelişimi Programı’nın amacı, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren, aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan bireyler yetiştirmektir. Aynı zamanda çocukların bakımı, korunması, eğitimini üstlenerek, mesleki sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, toplumsal olaylara duyarlı, farklılıklara ve insan haklarına saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız, okul öncesi eğitimde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı olarak; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan aldıkları takdirde üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği” ve “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Esma ESGİN GÜNDER
e-posta: esma.esgin@cbu.edu.tr
Tel:0 236 716 2000 - Dahili: 7276
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu
Sarıpınar Mahallesi 1079 Sokak NO:69 Salihli Manisa 45300 Türkiye
Bölüm Olanakları : Programda, 0-18 yaş çocuklarının gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar, alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar; resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.
•Çocuk Gelişimi Programı'nda teorik ve uygulamalı derslerle ilgili eğitimin yapılabileceği donanımlı, projeksiyon destekli derslikler mevcuttur.
•Çocuk ve Drama, Çocuk ve Oyun dersleri projeksiyon, ses sistemi donanımı ve internet bağlantısı olan konferans salonunda işlenmektedir.
•Çeşitli sportif aktivite ve mesleki eğitimin yapılabileceği geniş (630 dönüm) bir eğitim alanı imkanı bulunmaktadır.
•Bölümde konularında uzman eğitimciler aracılığıyla çeşitli konferanslar ve eğitici çalışmalar ile mevcut eğitim desteklenmektedir.