Kuruluş : Program 2012-2013 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Program; "Yazılım", "Donanım", "Bilgisayar Bilimleri" ve "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAYISAL puan türünden yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek ve zorunlu staj ile Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak zorunludur.
Program Profili : Programın amacı, öğrencilere bir bilgisayar mühendisinin sahip olması gereken üç özelliği kazandırmaktır. Bu özellikler, yenilikçi mühendislik problemlerini çözebilmek için bilgisayar ve bilgisayar-temelli yazılım ve donanım sistemlerini tasarlayabilmeyi; matematik ve mühendislik bilimleri hakkında bir mühendis için gerekli donanıma sahip olmayı ve mühendislikte profesyonel uygulamalar için gerekli hazırlığı tamamlamış olmayı kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programdan mezun olacak öğrenciler bankalarda, hastanelerde, kamu kuruluşlarında veya özel sektörde, üniversitelerde bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, sistem mühendisi, bilgi teknolojileri uzmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programlarına başvurabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek ve zorunlu staj ile Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Tuğba Özacar Öztürk
Bölüm Başkanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, Manisa 45140
Tel: +90 236 201 2103
E-posta: tugba.ozacar@cbu.edu.tr, tugba.ozacar@gmail.com
Bölüm Olanakları : Bilgisayar mühendisliği bölümü Mühendislik Fakültesi içinde C Blokta yer almaktadır. Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler tarafından ortak olarak kullanılan birçok sınıf ve üç büyük amfi bulunmaktadır. Tüm sınıflarda klima ve projeksiyon aleti bulunmaktadır, bunun yanı sıra sınıflara akıllı tahtalar yerleştirilmektedir. Öğrenciler temel bilimlerle ilgili dersler kapsamında, Fizik bölümüne ait laboratuarları kullanacaktır. Donanım dersleri için Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün laboratuarlarından faydalanılacaktır. Bilgisayar Mühendisliği programında yer alan uygulamalı yazılım ve bilgisayar bilimleri derslerinde, Bilgisayar Mühendisliği bölümüne ait 50 kişilik bilgisayar laboratuarı kullanılacaktır. Üniversite kampüsünde kütüphane, mediko, spor sahaları, yemekhaneler, kafe ve restoranlar yer almaktadır.