Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 1992 tarihinde kurulmuştur. Özel Güvenlik ve Koruma Programı I. ve II.öğretim olarak 2012-2013 eğitim öğretim döneminde faaliyetine başlamıştır. 2 yıllık önlisans eğitim öğretim sürecinde toplam 4 dönem boyunca her dönem 30 AKTS'den oluşan mesleki dersler verilmekte olup, iki yılın sonunda yaz tatili içerisinde 30 iş günü olarak mesleki staj eğitimi yaptırılmaktadır.
Ayrıca 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde 5188 sayılı yasanın ek-11 maddesindeki dersler ile müfredatımız eşleştirilmiş ve zorunlu verilmesi gereken teorik ve uygulamalı derslerimiz Emniyet genel Müdürlüğü Özel Güvenlik daire başkanlığınca koordine edilerek verilmeye başlanmıştır.
Kazanılan Derece : Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir. Bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhi yeterliliğe sahip olduğunu, erkeklerin boylarının 1.75'den, bayanlarının boylarının 1.65'den kısa olmadığını gösteren ve tam teşekküllü hastaneden alınmış rapor gereklidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin programda alması gereken toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarmış ve genel ağırlıklı not ortalamasının (gano) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Programın amacı; özel güvenlik alanında çalışacak olanların yükseköğrenim alarak meslek bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Programda teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik faaliyetler de yer almaktadır. Programın birinci ve ikinci öğretimine 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu ve seçmeli derslerden de belli bir kısmını almak ve geçmek zorundadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Özel güvenlik programından mezun olan öğrenciler, özel güvenlik firmaları ve kamu kurumlarının güvenlik bölümlerinde çalışabileceklerdir. Sınavlarda yeterli puanı almaları halinde kamuda da çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Ön lisans eğitimini başaran öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) belirlediği lisans programlarına yerleştirilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Final veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı en az %40 en fazla %60 olacak şekilde belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmesi zorunludur. (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G) ve (M) başarılı harf notlarıdır. (DC) ve (DD) koşullu başarılı harf notlarıdır. Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak Genel ağırlıklı not ortalamalarını (GANO) 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır. (FD), (FF), (DZ) ve (K) başarısız harf notlarıdır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : (Bölüm Başkanı)Öğr.Grv.Eyüp SARAÇOĞLU
Özel Güvenlik ve Koruma Bölüm Başkanı
Salihli Ankara Yolu 6.km. Salihli/MANİSA
Tel: 0236 7162000-7224
E-posta: eyup.saracoglu@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Yüksekokulda bulunan tüm dersliklerde projeksiyon destekli eğitim verilebilmesi mümkündür. Ayrıca her birinde projeksiyon, ses sistemi donanımı ve internet bağlantısı olan konferans salonu, kütüphane, 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Çeşitli sportif aktivite ve mesleki eğitimin yapılabileceği geniş (600 dönüm) bir eğitim alanı imkanı bulunmaktadır. Spor aktivitelerinin yapılacağı açık spor tesisleri mevcuttur. Bölümde konularında uzman (emniyet ve asker kökenli) akademisyenler bulunmakta ve düzenli olarak uzman eğiticiler aracılığıyla çeşitli konferanslar ve eğitici çalışmalar ile mevcut eğitim desteklenmektedir.