Kuruluş : Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 08.03.2012 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Mekatronik Mühendisliği Programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Mekatronik Mühendisliği Lisans Derecesi.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği programında karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir. Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar. MTOK öğrencilerinden Bilimsel Hazırlık Muafiyet sınavına girerek başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa intibak ettirilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için, Avrupa Kredi Tranfer Sistemine göre toplamda minimum 240 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmaları ve kümülatif not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Bunun dışında öğrencinin programda belirtilen zorunlu stajını ve Sektör Uygulamaları Eğitimini belirtilen sürede ve nitelikte tamamlamış olması gerekmektedir.
Program Profili : Programın amacı, Mekatronik mühendisliği adaylarına, özel sektörün ve devlet kuruluşlarının ihtiyacı olan, ileri teknoloji ürünlerini tasarlayabilecek ve geliştirebilecek nitelikler kazandırmak ve ayrıca temel mühendislik prensiplerini teorik ve pratik yönleriyle öğretmektir. Adaylar teorik eğitimlerini Sektör Uygulamaları Eğitimi ile zorunlu ve isteğe bağlı stajlar süresince uygulama imkanına sahip olacaktır. Adayların mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve meslek onurunu en önde tutacak şekilde uzmanlık alanlarında hizmet veren, işveren ve müşteri için güvenilir hizmet üreten mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesi alan mezunlar başlıca Robotik sistemlerinin tasarım ve üretimlerinde, otomasyon teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak üzere tasarım, üretim, kalite kontrol, bakım-onarım ve satış-pazarlama gibi birimlerde istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız özel sektörde, kamuda ve belediyelerde görev alabilir, Türkiye’deki veya dünyadaki diğer üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programlarına başvurabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.
Öğrencinin, bir kurstan başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 GANO elde etmek ve zorunlu stajları tamamlamak zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fadıl SOYKÖK (Bölüm Başkanı),
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü,
Adres: Acarlar Mah. Şehit Ali Karakuzu Sk. No:10 Turgutlu/Manisa/Türkiye,
Tel: +90 236 314 10 10, Faks: +90 236 314 20 20,
E-posta: İbrahim.soykok@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Fakülte binamızda kullanımına sunulmuş 4 adet 60 kişilik ve 1 adette 54 kişilik derslikler mevcuttur. Bunun yanında 36+1 adet İ3 ve İ5 işlemcili "all in one" bilgisayar donanımına sahip üç adet bilgisayar laboratuvarı ile mekatronik ve imalat laboratuvarları kullanımdadır.