Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na hitaben 28.06.2012 tarih ve B.30.2.CBÜ.0.72.00.00/101.03.02-959-7718 sayılı yazısı ile 06.07.2012 tarih ve 1005-7984 sayılı yazıları;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.08.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.03-5110-35074 sayılı Bölüm ve Anabilim Dalı açılması onay yazısı ile;

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde, Geleneksel El Sanatları Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü, Müzik Bölümü, Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü açılması uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece : Mimarlık Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan alanlar kayıt yaptırabilir. Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. Ayrıca, öğrenciler büro, şantiye ve röleve stajlarını başarılı bir şekilde tamamlamalıdırlar.
Program Profili : Bölümümüz uluslarası düzeyde araştırma ve geliştirme yoluyla bilimsel çıktılar üreten, çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yakalayan, modern ve dinamik bir bölümdür. Bölümümüzde Lisans düzeyinde Türkçe eğitim verilmektedir. Mimarlık Bölümü 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzde 4 anabilim dalı vardır. Bunlar Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon anabilim dallarıdır. Bölümümüzün lisans örgün öğretim programının Bologna Bilgi Sistemine entegre hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Diğer taraftan Erasmus kapsamında işbirliği faaliyetleri araştırılmakta ve öğrencilerimizin yurtdışı eğitim olanakları yaratılmaya çalışılmaktadır. Öğretim programımız öğrencilere teknik beceri, mimarlık öngörüsü ve analitik düşünme yeteneğini sağlamak üzere şekillendirilmiş ve mezunlarını; eğitimli, sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı kişiler olarak yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

Bölümümüzün vizyonu; iyi bir mimarlık eğitimi vererek akademi ve sektörün ihtiyacı olan mimarları yetiştirmek, bu yönüyle Ege Bölgesinde öncü bir eğitim kurumu haline gelmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : 1. Mimari bürolar, inşaat firmaları, şantiyeler
2. Danışmanlık ve denetim şirketleri
3. Belediyeler, İl Özel idaresi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı
4. Özel tasarım ofisleri (mobilya, vitrifiye)
5. Vakıf veya devlet üniversiteler (Akademik anlamda mimarlık alanında açık bulunmaktadır).
6. Arkeolojik alanlar, müzeler
7. Sunuma yönelik ofis ya da bireysel olarak sunum çalışmaları (3D üç boyutlu sunum, maket vb.)
8. Mimari yarışma projeleri odaklı gruplar
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda kayıtlı olan öğrenciler, lisans mezuniyet hakkı kazanabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve staj eğitimlerini başarı ile tamamlamalı ve en az 2.00 ve üzeri ağırlıklı not ortalamasına sahip olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Halil Erdoğan Cad. Ahmet Bedevi Mah. İstasyon Mevkii (Eski Rektörlük Binası)
Şehzadeler / MANİSA 45040 TÜRKİYE

Program Başkanı: Doç. Dr. izzet YÜKSEK
AKTS Koordinatörü / Blm. Bşk. Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi İlker KARADAĞ
Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Funda GENÇER
Bölüm Olanakları : 2020 -21 eğitim / öğretim döneminde ilk defa öğrenci kabul eden program olanaklarını en üst düzeye taşımaya çalışmaktadır. Bu kapsamda küresel ölçekte alanında en iyi üniversitelerin lisans programları incelenmiş ve 4 yıllık ders programı yüksek hassasiyetle ve özenle hazırlanmıştır. Dersler için stüdyo ve teorik derslikler planlanmış ve inşa edilmiştir. Stüdyo tipi dersliklerde çizim masaları yer almaktadır. Diğer taraftan özellikle güncel mimari tasarım ve üretim teknolojileri zorunlu derslere entegre edilmiştir. Bu kapsamda maket atölyesi planlanmış ve kısa vadede 3D yazıcı ve lazer kesim cihazlarıyla donatılması hedeflenmektedir. Buna ek olarak stajlar ve seçmeli dersler öğrencinin piyasa ve akademik koşullara tamamiyle hazır hale gelmesi için planlanmıştır.