Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu 1997 yılında kurulmuş olup, 8 Nisan 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz 17 Ekim 2012 tarihinde kurulup, 2013-2014 Akademik yılında lisans eğitimine başlamıştır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim vermektedir.
Kazanılan Derece : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından MF-3 alandan yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yabancı dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Hareket ve sistemlerin fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; toplum yararını gözeten; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma yapabilirler. Böylece, 26 Nisan 2011 Salı tarihli ve sayı :27916 Resmi gazetede yayınlanan 6225 sayılı kanunun 9.maddesinin "b" fıkrasına göre fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Kamu, Üniversite ve özel hastaneleri fizik tedavi ve dal merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve yaşlı bakım ve huzur evleri gibi kurum ve kuruluşlarda görev alınabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemine göre harf notuna çevrilir.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör.Ülkü ÖKSÜZ
Adres : Manisa Celal Bayar Üviversitesi(Uncubozköy sağlık yerleşkesi). Uncubozköy mah.5526 Sk.No: 8/4 ,Yunusemre Manisa
Posta kodu : 45030
Telefon : 0236233 09 04
Fax : 0236233 71 69
Mail : saglikbf@cbu.edu.tr
Ülke : Türkiye
İl : Manisa
İlçe : Yunusemre
Web adresi: http://saglikbf.cbu.edu.tr/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon/fzt-tanitim.2459.tr.html
Bölüm Olanakları : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı olarak Uncubozköy Sağlık Yerleşkesinde eğitim ve öğretim vermektedir. Öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için tam donanımlı uygulama salonları bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilere temel değerlendirme ve ölçme prensiplerinin yanında güncel değerlendirme ve ölçme yöntemlerini içeren araç-gereçler bulunmaktadır. Öğrencilere araştırma ve öğrenme imkanı sunan bilgisayar laboratuvarlar bulunmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde tenis masaları bulunmaktadır.