Kuruluş : Okulumuz kuruluşundan bu yana "İlköğretmen Okulu (1964), Öğretmen Lisesi (1974), Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü (1975), Eğitim Enstitüsü (1981), Eğitim Yüksek Okulu (1982), Öğretmen Yetiştirme Merkezi (1982-1983), Eğitim Yüksek Okulu Lisans (1989) ve Eğitim Fakültesi (1992) adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmiştir.

Bölümümüz İlköğretim Matematik Öğretmenliği ise, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'ne bağlı olarak ÖSYM aracılığıyla öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece : İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Öğrenciler ÖSYM merkezi sınavı aracılığıyla kabul edilmekte olup lise diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : İlköğretim Matematik Öğretmenliğinin amacı; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "İlköğretim Matematik Öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisansa geçiş için lisans derecesi, ALES dil sınavı, bilim sınavı ve mülakatta yeterli puanı almak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü faaliyetler dönem başında öğrencilere duyurulan ders müfredatında yer alır. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav %40, dönem sonu sınavı da %60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam-zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
45900 Demirci / MANİSA,
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Aysun Nüket ELÇİ,
aysun.nuket.elci@cbu.edu.tr, aysunnuketelci@hotmail.com
+90 236 462 24 88 / İç Hat: 376
Bölüm Olanakları : Kampüs alanı içinde öğrencilerin kullanımına açık Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuvarı, Sanat eğitimi stüdyosu, Sentetik futbol sahası, Tenis kortu, Kapalı spor salonu, Sağlıklı yaşam merkezi, Müzik odası, Drama odası, Basri Koçyiğit Kültür Merkezi vardır.