Kuruluş : Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Spor Yöneticiliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oayıyla 1997 yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Spor Yöneticiliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Her öğretim yılında, alınacak öğrenciler için kayıt koşulları, Giriş Yetenek Sınavı öncesinde Fakülte WEB sayfasında ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar” .
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Yönetim bilimlerinin kavramsal temellerinden hareketle, spor yönetimi alanıyla ilgili mesleki bilgilerle donanmış ve edindiği bu bilgileri diğer disiplinler üzerinde uygulayabilecek yeterliliğe sahip spor yöneticileri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüzde başarıyla mezun olacak bireylerin; spor örgütlerini, eğitim teknolojilerinden de yararlanarak analiz etmesi ve örgütsel etkililik ve çalışma verimliği adına alternatif fikirler üretmesi beklenmektedir. Bu noktadan hareketle spor alanında hızla değişen çevresel şartlar ve piyasa koşullarının gerekliliklerine göre örgüt etkinliklerini planlayan, örgütleyen, yürüten ve sonuçlarını denetleyen spor yöneticilerinin, bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak elde ettiği bilgiyle ulusal ve uluslar arası bilime katkı sunması hedeflenmektedir. Mezuniyet öncesi kendilerini sınamaları ve çalışma alanına giriş yapmaları amacıyla staj ve alan araştırmasına ilişkin uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri, oteller ve fitness merkezlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi uygulanarak harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır”
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.”
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü):
Program Başkanı: Doç. Dr. Kadir YILDIZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Manisa/Türkiye;
e-mail: kadir. yildiz@cbu.edu.tr; kadiryildiz80@hotmail.com
Telefon: +902362314645; fax: +902362313001.
AKTS Koordinatörü- Doç. Dr. Zeynep ONAĞ; e-mail: zeynep.onag@cbu.edu.tr, telefon: +902362314645; fax: +902362313001.
Bölüm Olanakları : Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim elemanı sayısı toplam 9’dur. Bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, sağlıklı yaşam merkezi, eğitim derslikleri gibi imkânları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan olimpik açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol sahası, tenis kortları, atletizm sahası ve artistik jimnastik salonu okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.
Buna ek olarak, olimpik açık yüzme havuzu, fitness merkezi, performans laboratuvarları, spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası ve artistik jimnastik salonu bulunmaktadır.