Kuruluş : Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 08.03.2012 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz 2015-2019 yılında Makine ve İmalat Mühendisliği ismiyle öğrenci almaya başlamış olup, bölümün ismi 26/12/2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında alınan 2880 sayılı kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Makine Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir. Program, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Enerji Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Makine Mühendisliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliğinde bir karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir. İlgili birimin önerisi senatonun onayı ile uygun görülen derslerden muafiyet sınavı yapılır. Başaranlar bu derslerden muaf olurlar. MTOK öğrencilerinden Bilimsel Hazırlık Muafiyet sınavına girerek başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa intibak ettirilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. Ayrıca, öğrenciler 8. yarıyıla geldiğinde bu dönemlerini bir firmada "Sektör Uygulamaları Eğitimi" alarak (bu dönem öncesinde alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olmaları, mühendislik stajını tamamlamış olmaları ve sektör uygulamaları eğitimi döneminden önceki GANO’ları en az 2.00 olduması gerekmekte) geçirecek olup, bu eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmaları gerekmektedir.
Program Profili : Programın amacı, Makine Mühendisliği adaylarına, özel sektörün ve devlet kuruluşlarının ihtiyacı olan, ileri teknoloji ürünlerini tasarlayabilecek, geliştirebilecek ve imalatını gerçekleştirebilecek nitelikler kazandırmak ve ayrıca temel mühendislik prensiplerini teorik ve pratik yönleriyle öğrenmektir. Adaylar teorik eğitimlerini Sektör Uygulamaları Eğitimi ile zorunlu ve isteğe bağlı stajlar süresince uygulama imkanına sahip olacaktır. Adayların mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve meslek onurunu en önde tutacak şekilde uzmanlık alanlarında hizmet veren, işveren ve müşteri için güvenilir hizmet üreten mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesi alan mezunlar başlıca mekanik/ısıl/akışkan sistemlerinin tasarım ve üretimlerinde, malzeme ve enerji teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak üzere tasarım, üretim, kalite kontrol, bakım-onarım ve satış-pazarlama gibi birimlerde istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız özel sektörde, kamuda ve belediyelerde görev alabilir, Türkiye'deki veya dünyadaki diğer üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili fen ve mühendislik alanlarında yüksek lisans - doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.”
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. Ayrıca, öğrenciler 8. yarıyıla geldiğinde bu dönemlerini bir firmada "Sektör Uygulamaları Eğitimi" alarak (bu dönem öncesinde alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olmaları, mühendislik stajını tamamlamış olmaları ve sektör uygulamaları eğitimi döneminden önceki GANO’ları en az 2.00 olduması gerekmekte) geçirecek olup, bu eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN - Bölüm Başkanı
Telefon: +90 0236 314 10 10
E-Posta : nurettin.arslan@cbu.edu.tr
Faks : 0 (236) 314 20 20
Bölüm Olanakları : Bölümüzde hem lisans hemde akademik faliyetleri yürütüldüğü (3D Eğitim Üretim ve Araştırma laboratuarı, Makine Teorisi ve Dinamiği laboratuarı, Toz Metalürjisi laboratuarı, CNC Talaşlı İmalat laboratuarı, Temel İmalat laboratuarı, Metalografi İşlemleri laboratuvarı) 6 adet laboratuvar mevcuttur.