Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 30.05.1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" adıyla kurulmuştur. Manisa Merkez'de yer alan binasında 1999 - 2000 eğitim öğretim yılında Uluslararası Ticaret Bölümü'nün açılmasıyla eğitim öğretime başlamıştır. 2005 yılında okulun adı "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. Bankacılık ve Finans Bölümü 2002 yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 30.05.1997 tarihinden itibaren faaliyette bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 4 Ekim 2019 tarihinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Finans ve Bankacılık bölümü, bu kapsamda faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece : Bankacılık ve Finans Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından ilgili alandan yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Program Profili : Bankacılık ve finans alanında hizmet vermeye yetecek kadar kalifiyeli eleman yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları, BDDK, SPK, IMKB, Merkez Bankası, kamu bankaları, özel bankalar ve finansal aracı kuruluşlarla birlikte çeşitli işletmelerin muhasebe ve finansman departmanlarında istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı’nın) Eşit Ağırlık bölümünden yeterli notu almak, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasına sahip olmak ve belirli düzeyde (YDS 50 gibi) İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir, sonrasında akademik kariyer yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları :
Öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 8. yarıyıldaki staj (intörn) dersini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muradiye Yerleşkesi MANİSA.
Program Başkanı : Prof. Dr. Ali Rıza Gökbunar
e-posta : aliriza.gokbunar@cbu.edu.tr

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi U.B.F. Bankacılık Finans Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü, Muradiye Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 236 201 29 00
Faks : +90 236 237 95 10
Web Adresi : http://ubyo.cbu.edu.tr/
E-Posta : ubyo@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm, Muradiye Kampüsü Mavi Bina'da yer alan dersliklerle birlikte tam donanımlı bir bilgisayar salonu, güncel dergi ve kaynaklarla donatılmış okuma salonu ve kampüs imkanlarını kullanmaktadır. Öğrenciler her biri internet bağlantılı bilgisayarlarda üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedirler.
Bölümde 1 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi mevcuttur.