Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 1992 tarihinde kurulmuştur. 2012-2013 eğitim öğretim yılında Emlak Yönetimi Programı eğitim ve öğretime başlamıştır.Kazanılan Derece : Emlak Yönetimi Programı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Emlak Yönetimi Programının amacı, emlak sektörünün genel işleyiş kuralları ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış, genel hukuk bilgisine sahip, etik değerleri özümsemiş, küreselleşme ve yerelleşme eğilimleri doğrultusunda emlak yönetimi konusunda dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş meslek elemanları yetiştirmektir.
Emlak Yönetimi programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) yapılan sınav(lar) ile seçilmektedir. Programa her yıl 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmekle yükümlüdürler. Öğrencilerin mezun olabilmek için en az 2,00 ortalamayı sağlamaları mecburiyeti bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için 40 iş gününü̈ kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Emlak Yönetimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olanlar kamu kurumları ve yerel yönetim kurumlarının çeşitli birimlerinde çalışacak eleman ihtiyacını karşılayacaktır. Buna göre; bu programdan mezun olanlar kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde gayrimenkul değerleme sektöründe, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, LİHKAB Bürolarında, öte yandan Üniversiteler ve Özel sektörün çeşitli kademelerinde kalifiye eleman olarak çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 40 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ece ÖZMEN
MCBÜ Salihli MYO Emlak Yönetimi
Tel: 02367162000-7218
Sarıpınar Mahallesi 1079 Sokak NO:169 Salihli Manisa 45300 Türkiye
e-mail: ece.ozmen@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Yüksekokulda bulunan tüm dersliklerde projeksiyon destekli eğitim verilebilmesi mümkündür. Ayrıca her birinde projeksiyon, ses sistemi donanımı ve internet bağlantısı olan konferans salonu, kütüphane, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, vücut geliştirme vs gibi sporların yapılabildiği spor salonu mevcuttur. Çeşitli sportif aktivite ve mesleki eğitimin yapılabileceği geniş (630 dönüm) bir eğitim alanı imkanı bulunmaktadır. Bölümde konularında uzman eğiticiler aracılığıyla çeşitli konferanslar ve eğitici çalışmalar ile mevcut eğitim desteklenmektedir.