Kuruluş : Program 2010'da Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Programın tüm gereksinimlerini yerine getiren ve programı tamamlayan mezunlar "Psikoloji Lisans Diploması" derecesini ve "Psikolog" unvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilgili alanından yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması ve dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarıyla tamamlamış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Programların eğitim planlarında yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri için her akademik dönem başında üniversite tarafından muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencinin Psikoloji Bölümünden lisans derecesi alabilmesi için, eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik en az 30 olmak üzere, toplamda asgari 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Psikoloji lisans programı 11. Kalkınma Planının eğitim amacıyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2018-2022 yılı Stratejik Planının eğitim hedefleriyle ve Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Biriminin eğitim amaçlarıyla uyumlu olacak biçimde oluşturulmuştur. Programının amacı, öğrencileri psikolojinin temel alanlarının ve psikolojiyle ilgili disiplinlerin bilimsel bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Psikolojinin temel alanlarına dair zorunlu derslere ek olarak psikoloji ile ilişkili diğer disiplinleri (fizyoloji, bilgisayar bilimleri, ölçme ve değerlendirme, istatistik, felsefe, sosyoloji vb.) de içeren çok sayıda zorunlu ve seçmeli dersten oluşan lisans programı, mezunlara psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin yeterli donanımı sağlayabilecektir. Program, psikolojideki en son gelişmeleri takip ederek ve toplumun değişen ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak güncel tutulmaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin dördüncü yılında bir danışman öğretim üyesi ile çalışarak ilgi duydukları bir konuda lisans bitirme projesi yapabilmektedirler. Programın eğitim dili Türkçedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, “Psikoloji Lisans” diploması alırlar. Mezunlar çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor bakanlığı, Milli eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vb.), danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, endüstri kuruluşlarında, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde istihdam imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca mezunlar, lisansüstü eğitim ile kariyerlerine akademik alanda da devam edebilmekte, yüksek öğretim kurumlarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında ödevler, kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetlerle ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40'ı, dönem sonu sınavının da % 60'ı esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Osman İYİLİKCİ
Tel: 0(236)2013600
e-mail: osman.iyilikci@cbu.edu.tr
Koordinatör: Doç. Dr. Osman İYİLİKCİ
Tel: 0(236)2013600
e-mail: osman.iyilikci@cbu.edu.tr
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Kampüsü 45140 Yunusemre/Manisa
Bölüm Olanakları : Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Bölüm, üniversite ve fakültenin imkanlarından yararlanmaktadır. Tüm dersliklerde projeksiyon mevcuttur. Ayrıca fakültenin ortak kullanım alanları; uzaktan eğitim derslerinin takibi için iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört amfi ve kampüsün içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerin kullanımına açıktır.
Bölüm öğrencilerinin ERASMUS+, MEVLANA ve FARABİ programları kapsamında yurt içinde ve yurt dışındaki anlaşmalı olunan üniversitelerde öğrenim görmeleri mümkündür.