Kuruluş : Okulumuz kuruluşundan bu yana İlköğretmen Okulu (1964), Öğretmen Lisesi (1974), Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü (1975), Eğitim Enstitüsü (1981), 20 Temmuz 1982’de, 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ve bilâhare 2809 sayılı kanunla Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi’ne bağlı Eğitim Yüksekokulu olarak isim değiştirmiştir. Öğretmen Yetiştirme Merkezi (1982-1983), Eğitim Yüksekokulu Lisans (1989), 1992 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesinden ayrılarak Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine sürdürmektedir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ise, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Bölümü'ne bağlı olarak "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı" adı altında öğretmen yetiştirmektedir.
Kazanılan Derece : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. 2. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 3. Öğrencilerin devam ettikleri bütün derslerde başarılı olmaları, genel not ortalamalarının en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğer olması şarttır.Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "Sosyal Bilgiler öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisansa geçiş için lisans derecesi, ALES, dil sınavı, bilim sınavı ve mülakatta yeterli puanı almak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 45900 Demirci / MANİSA
Program başkanı: Doç. Dr. Serap TABAK, 0236 462 24 88 – 120, bilge-358@hotmail.com
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde bir adet Sosyal Bilgiler laboratuvarı, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuvarı, Sanat eğitimi atölyesi, Spor salonu, Müzik odası, Drama odası, Fitness salonu ve Basri Koçyiğit Kültür merkezi bulunmaktadır.