Kuruluş : Bölüm 1997'de Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak Batı Dilleri ve Edebiyatları olarak kurulmuş, 2010 yılından itibaren de İngiliz Dili ve Edebiyatı olarak lisans eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece : İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Kayıt yaptıracak öğrencilerin; Lise ve dengi okul diplomaları ile "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi" tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında alanında yeterli puanı alarak, ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgelerine sahip olmaları gerekir.
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan dahilinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : MCBU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun hazırladığı Muafiyet sınavını geçen öğrenciler doğrudan bölüme giriş yaparlar. Öğrencinin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans derecesi alabilmesi için, eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik en az 30 olmak üzere, toplamda asgari 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerinde öğrenci yetiştirmektedir. Ortaçağ Edebiyatı, Chaucer, Shakespeare'den Roman'a, Çağdaş İngiliz Tiyatrosu ve Şiiri'ne, Gotik Yazını, Eleştiri ve Edebiyat Teorilerine uzanan geniş bir ders profili sunmaktadır. Çeşitli derslerle öğrencilere entellektüel bir eğitim verilmesinin yanı sıra, öğrencilerin araştırma yapmaya, sorgulamaya, eleştirel bir gözle edebi metinleri değerlendirmeye de yönelmeleri amaçlamakta ve belli bir bilinç düzeyine ulaşmasına da çaba gösterilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında, yayınevleri, basın yayın kuruluşları, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, medya kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek çeşitli alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Turizm alanında da görev alabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) bilimsel çalışmalar yaparak yüksek öğretim kurumlarında görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımız Lisans Diplomaları ile Yüksek Lisans ve ardından Doktora eğitimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü
Manisa / Türkiye

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Meryem AYAN 02362013500
meryem.ayan@cbu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mahinur Akşehir Uygur 0236 201 3506
mahinuraksehir.uygur@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Tüm dersliklerde projeksiyon mevcuttur. Bölüme ait bir seminer salonu bulunmaktadır. Ayrıca fakültenin ortak kullanım alanları; uzaktan eğitim derslerinin takibi için iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört anfi ve kampüsün içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölüm öğrencilerinin ERASMUS ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri mümkündür. Ayrıca bölümümüzün tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan özel bir kütüphanesi bulunmaktadır.