Kuruluş : Program 1992'de Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 1993-1994 Eğitim –Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır. Program, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Enerji Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Makine Mühendisliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 246 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. Ayrıca, öğrenciler 8. yarıyıla geldiğinde bu dönemlerini bir firmada "İşyerinde Mesleki Eğitim (İME)" alarak (bu dönem öncesinde alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olmaları, mühendislik stajını tamamlamış olmaları ve sektör uygulamaları eğitimi döneminden önceki GANO’ları en az 2.00 olduması gerekmekte) geçirecek olup, bu eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmaları gerekmektedir.
Program Profili : Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç eğitim süresi dört yıldır. İngilizce yeterliği olmayan öğrenciler yabancı diller bölümünde bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimine katılabilirler.
Bugün bölümümüzde 5 Profesör, 7 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 anabilim dalı vardır. Bunlar Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Enerji anabilim dallarıdır. Bölümümüzün lisans örgün öğretim programı 2009-2023 yıllarını kapsayacak şekilde MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Öğretim programı öğrencilere teknik beceri, mühendislik öngörüsü ve problem çözme yeteneğini sağlamak üzere şekillendirilmiş ve mezunları; eğitimli, sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı kişiler olarak yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.
Ayrıca Çift Anadal ve Yan Dal Programlarımız mevcuttur.
Bölümümüzün vizyonu; iyi bir makine mühendisi eğitimi vererek endüstrinin ihtiyacı olan makine mühendislerini yetiştirmek, bu yönüyle Ege Bölgesinde öncü bir eğitim kurumu haline gelmektir. Organize sanayi ile işbirliğini geliştirerek güncel teknolojik bilgiye sahip ve bunları kullanabilen aranan Makine Mühendisleri yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesi alan mezunlar başlıca mekanik/ısıl/akışkan sistemlerinin tasarım ve üretimlerinde, malzeme ve enerji teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak üzere tasarım, üretim, kalite kontrol, bakım-onarım ve satış-pazarlama gibi birimlerde istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili fen ve mühendislik alanlarında yüksek lisans - doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.”
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 246 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. Ayrıca, öğrenciler 8. yarıyıla geldiğinde bu dönemlerini bir firmada "İşyerinde Mesleki Eğitim (İME)" alarak (bu dönem öncesinde alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olmaları, mühendislik stajını tamamlamış olmaları ve sektör uygulamaları eğitimi döneminden önceki GANO’ları en az 2.00 olduması gerekmekte) geçirecek olup, bu eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi
45140 Yunusemre/Manisa Türkiye

Prof. Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU - Bölüm Başkanı
Telefon: +90 0236 201 23 52
E-Posta : nursen.saklakoglu@cbu.edu.tr
Faks : 0 236 241 21 43
Bölüm Olanakları : Bölümüzde hem lisans hem de akademik faliyetleri yürütüldüğü (Metalografi ve malzeme laboratuarı, Titreşim laboratuarı, Kaynak ve ısıl işlem laboratuarı, Takım tezgahları laboratuarı, Mekanik laboratuarı, Termodinamik laboratuvarı) 6 adet laboratuvar mevcuttur.