Kuruluş : Program 1992'de Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 1993-1994 Eğitim –Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır. 2004-2005 Eğitim -öğretim yılından itibaren İkinci Öğretim Programı da başlamıştır.
Program, Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Gıda Mühendisliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından SAYISAL (SAY) yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar”. Ayrıca öğrencilerin daha önce almış oldukları mesleki dersler ile ilgili muafiyet talepleri 'Mühendislik Fakültesi Eğitim Komisyonu'nda alınan prensip kararları doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan mezun olabilmek için Öğretim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS), 20 iş günü stajını ve Sektör Uygulamaları Eğitimini başarı ile tamamlayan, ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Program Profili : Programın misyonu, "Mühendisliğin temel bilgilerini edinmiş, bireysel olarak sorun çözebilen, bilgi kaynaklarına ulaşabilen, gıda üretiminde AR-GE çalışmalarında görev alabilecek, proses kontrol ve gıda güvenliği konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış gıda mühendisleri yetiştirmek; ülke ve yöre gereksinimlerini dikkate alan, çağdaş düzeyde bilimsel ve pratiğe dönük araştırmalar yapmak ve bunları toplumun hizmetine sunmaktır."
Programın Eğitim Amaçları:
a. Gıda mühendisliği için gerekli olan temel bilim, temel mühendislik ve mesleki bilgilerini kullanabilen ve lisansüstü eğitim için uygun bilgi ve becerilere sahip,
b. Kurum ve kuruluşlarda üretim, uygulama, araştırma-geliştirme, tasarım, yönetim ve pazarlama konularında başarıyla görev alabilen, sahip olduğu bilgi ve becerileri bu alanlarda etkili olarak kullanılabilen,
c. Gerekli bilgi kaynaklarına ulaşarak bir süreci tasarlayabilen, analiz edebilen, yorumlayabilen, ekip içerisinde çalışabilen ve ekibi yönetebilen, sorun çözmede analitik düşünebilen, gıda güvenliği konusunda yeterli bilgiye, meslek etiğine, yaşam boyu öğrenme ve sosyal sorumluluk bilincine sahip,
d. Özel ve kamu sektöründe tercih edilen mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımızın büyük bir kısmı özel sektörde, Gıda sanayinin çeşitli alanlarında (üretim, kalite güvence, araştırma geliştirme, pazarlama, vb) olmak üzere, kamu (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, vb) ve üniversitelerde çeşitli aşamalarda görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler. Ayrıca Bkz.CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Ders Tanım ve İçerikleri' sayfasından her ders ile ilgili bilgilere, ölçme ve değerlendirme ölçütlerine ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için Öğretim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS), 20 iş günü stajını ve Sektör Uygulamaları Eğitimini başarı ile tamamlayan, ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU
AKTS/DS koordinatörü: Prof. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU Tel: 0.236. 201 22 55
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 45140-Manisa
Tel: 0.236. 241 21 45 Fax: 0. 236 201 22 50 e-posta: gida@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm Örgün öğretim programına MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2009 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine kadar akreditasyon ve EUR-ACE Etiketi verilmiştir. Bölümde 14 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenci laboratuar uygulamalarına yönelik 2 adet, araştırmaya yönelik 5 adet laboratuar bulunmaktadır. Fakülteye ait bilgisayar laboratuarları diğer Bölümler ile ortak kullanılmaktadır. Bölümde verilen eğitim, her dönem en az birkaç tane düzenlenen seminerlerle zenginleştirilmekte olup, genellikle sanayiden veya başka disiplinlerden konuşmacılar öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmektedirler. Ayrıca her mayıs ayında Bölümün desteği ile son sınıf öğrencilerinin düzenlediği Kariyer günü etkinliğinde çeşitli sektörlerden konuşmacılar davet edilmektedir.