Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Programı 1992'de Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve 1993-1994 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır. Yapı, Yapı Malzemesi, Hidrolik, Geoteknik, Ulaştırma ve Mekanik Ana Bilim Dalları olmak üzere, 6 ana bilim dalı ile eğitim vermektedir.
Kazanılan Derece : İnşaat Mühendisliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olman ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan alanlar kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. Ayrıca, öğrenciler 8. yarıyıla geldiğinde bu dönemlerini bir firmada "Sektör Uygulamaları Eğitimi" alarak (bu dönem öncesinde alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olmaları, mühendislik stajını tamamlamış olmaları ve sektör uygulamaları eğitimi döneminden önceki GANO’ları en az 2.00 olması gerekmekte) geçirecek olup, bu eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.
Program Profili : İnşaat Mühendisliği bölümü ülkemizde ve dünya da öncü sektörlerden olan ve sürekli ihtiyaç duyulan inşaat sektörüne iyi eğitimli ve çağın ihtiyaçlarına uygun mühendisler mezun etmeyi amaçlar. İnşaat Mühendisliği Bölümü, gelişmiş olan üniversitelerin bir bölümüne kıyasla gelişmekte olan bir bölümdür. Üniversitemizin kurulan ilk bölümlerindendir. Aradan geçen yıllarda bölümümüz sürekliliği sağlamak ve kaliteyi artırmak yönünde halen verdiği yüksek lisans programı yanında doktora eğitimini de açmıştır. Mevcut imkanları ve öğretim üyesi sayısı ülkemizdeki diğer eski üniversitelerin inşaat bölümleri ile kıyaslanabilecek düzeydedir. 1994 yılında lisans ve yüksek lisans, 1995 yılında lisans ikinci öğretim ve 2008 yılında da doktora eğitimine başlanmıştır. 6 temel İnşaat mühendisliği anabilim dalında (Hidrolik, Mekanik, Geoteknik, Ulaştırma, Yapı, Yapı Malzemesi) aktif olarak eğitim vermekte ve bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Aradan geçen yıllarda İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan mühendisler özel sektörde, kamuda, belediyelerde veya üniversitelerde görev almaktadırlar. Bir kısmı kendi açtıkları bürolarda piyasaya hizmet vermektedirler. Mezunların belli bir kısmı yine İnşaat Mühendisliği Bölümün'de, bir kısmı Türkiye’deki veya dünyadaki diğer üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerini sürdürmüş ya da sürdürmektedirler. Mezunlarımız Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve üniversitelerin Yapı İşleri Daire Başkanlıkların'da olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda kayıtlı olan öğrenciler, lisans mezuniyet hakkı kazanabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve Sektör Uygulamaları Eğitimini başarı ile tamamlamalı ve en az 2.00 ve üzeri ağırlıklı not ortalamasına sahip olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Gökhan ALTINTAŞ (Bölüm Başkanı) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Kampüsü, 45140, Yunusemre, Manisa Tel: 0236 201 23 00, Faks: 0236 241 21 43
E‐posta: gokhan.altintas@cbu.edu.tr
Doç. Dr. Erkan DOĞAN (AKTS/DS Koordinatörü) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Kampüsü, 45140, Yunusemre, Manisa Tel: 0236 201 23 11, Faks: 0236 24121 43
E‐posta: erkan.dogan@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Yerleşkemizde bulunan kütüphanemiz ortak kullanımdadır. Aynı zamanda, bölümümüzde bir bölüm kütüphanesi bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde; Zemin Mekaniği, Hidrolik, Ulaştırma ve Yapı Malzemeleri Laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüz 850 m2 kapalı alana sahip tek katlı prefabrike Yapı Mekaniği Laboratuarınına sahiptir. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin derslerde ve diğer zamanlarında kullanımına tahsis edilen toplam 35 öğrenci kapasiteli 6 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, uygulamalı derslerinde her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bu bilgisayar laboratuarlarından yararlanmaktadırlar. Öğrenciler ders harici zamanlarında ise sürekli kullanıma açık olan internet laboratuarından faydalanabilmektedirler.