Kuruluş : Program, 2010'da Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır. Program, Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması ve Uygulamalı İstatistik ve Olasılık Anabilim Dallarından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Endüstri Mühendisliği Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri Yüksek Öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Programa, ayrıca Yatay ve Dikey geçiş yolu ile de öğrenci alınmaktadır. Yatay veya Dikey geçiş yoluyla programa kayıtlanan öğrencilerin, daha önceki öğretim kurumlarında almış oldukları ve muaf tutulmak istedikleri dersler, bölüm intibak komisyonunun değerlendirmesi ve uygun bulması şartıyla kabul edilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan mezun olabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS), İşyeri Uygulama Eğitimini ve 20 iş günü zorunlu Üretim Stajını başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Program Profili : Bölümümüz, genç ve dinamik kadrosu ile öğretim faaliyetlerini ve akademik çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün misyonu hizmet ve üretim sektöründeki sistemlerin incelenmesinde, planlamasında, yürütülmesinde, geliştirilmesinde ve verimliliklerinin arttırılmasında kullanılan temel bilim ve mühendislik kavramlarını öğrenmiş, analitik düşünme yeteneğine ve iş ahlakına sahip, kendini geliştiren mühendisler yetiştirmektir.
Bölümün öğretim planı bu misyonu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Birinci yıl ; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar, İngilizce, Ekonomi ve Endüstri Mühendisliğine Giriş derslerini içerir. İkinci yıl İstatistik ve Maliyet Analizi gibi yardımcı derslerin yanı sıra Yöneylem Araştırması ve Yönetim gibi mesleki derslere giriş yapılır. Üçüncü yıl Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi, İş Etütleri ve Analizi, Sistem Analizi, Tesis Tasarımı ve Planlama, Proje Yönetimi, Modelleme ve Simülasyon, Kalite Planlama ve Kontrol gibi tamamen mesleki dersleri içermektedir. Öğrenciler, dördüncü yılda Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgisayar Destekli Üretim ve Otomasyon gibi derslerin yanı sıra Endüstri Sistemleri Tasarımı I ve Endüstri Sistemleri Tasarımı II adlı proje derslerinde temel endüstri mühendisliği uygulamalarını içeren gerçek hayat sistem tasarımı projesi yapacaklardır. Belirtilen zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere endüstri mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan ve endüstriyel ve yönetimsel problemleri analiz etme ve çözme becerisi kazandıran seçmeli dersler ve ayrıca endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşım geliştirebilecekleri teknik olmayan seçmeli dersler sunulmaktadır. Öğrenciler, 2. sınıftan itibaren 20 işgünü “Üretim Stajı” ve 4. sınıfta bir dönem boyunca olmak üzere "İşyeri Uygulama Eğitimi" adı altında bir firmada uygulama yapmak zorundadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Endüstri Mühendisleri geniş yelpazedeki işletmelerde iş bulabilmektedir. Mezunlar imalat yapan endüstri işletmelerin yanı sıra hizmet üreten (hastane, banka, yazılım firmaları vb.) işletmelerde de istihdam edilebilir. Bu işletmelerin hemen hemen her departmanında çalışabilen mezunlarımız; özellikle, Üretim, Planlama, Kalite Kontrol, Araştırma-Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Satış/Pazarlama departmanlarında sıklıkla tercih edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. (Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir.)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Öğrenciler mezuniyet aşamasına geldiklerinde, daha önceden alıp başarısız oldukları en fazla 3 ders varsa, bu üç dersten ek sınava tabii tutulabilirler.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS), İşyeri Uygulama Eğitimini ve 20 iş günü zorunlu Üretim Stajını başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı:
Doç. Dr. Mehmet Ali ILGIN
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Kampüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 45140, Yunusemre, Manisa
Telefon: (236) 201 22 01
E-posta: mehmetali.ilgin@cbu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Dr. Ögr. Üye. Rahime SANCAR EDİS
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Kampüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 45140, Yunusemre, Manisa
Telefon: (236) 201 22 05
E-posta: rahime.edis@cbu.edu.tr

Bölüm Olanakları : İnsan Faktör Mühendisliği Laboratuvarı, Otomasyon Laboratuvarı ve Simulasyon Laboratuvarı öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.