Kuruluş : Program 1992'de Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 2010-2011 Eğitim –Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Program Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Elektronik, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Telekomünikasyon, Devreler ve Sistemler, Bilgisayar Bilimleri, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teknolojisi olmak üzere 8 Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (247 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek ve 20 iş günü zorunlu staj ve 70 iş günü İşletmede Mesleki Eğitimi tamamlamak zorunludur.
Program Profili : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, gelişmiş olan üniversitelerin bir bölümüne kıyasla gelişmekte olan bir bölümdür. 2013-2014 öğretim yılından beri mezun vermeye başlanan bölümümüz sürekliliği sağlamak ve kaliteyi artırmak yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 2012-2013 öğretim yılında açılan yüksek lisans , 2020-2021 öğretim yılında doktora programına başlamıştır. Mevcut imkânları ve öğretim üyesi sayısına oranla ülkemizdeki diğer üniversitelerin Elektrik Elektronik bölümleri ile kıyaslanabilecek düzeyi yakalamak için yoğun çalışma içindedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olacak olan mühendisler özel sektörde, kamuda, belediyelerde veya üniversitelerde görev alacak, bir kısmı ise kendi açtıkları bürolarda piyasaya hizmet vereceklerdir. Belli bir kısmı yine Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, bir kısmı Türkiye’deki veya dünyadaki diğer üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerini sürdürebileceklerdir. Mezun adaylarımız TEAŞ Genel Müdürlüğü, DSİ Müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile üniversitelerin ilgili daire başkanlıklarında olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans öğretiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim dalına ait Elektrik tesisleri, Telekomünikasyon, Elektronik, Kontrol ve kumanda, Elektrik makineleri, Elektromanyetik alanlar ve Mikrodalga teknolojisi Programlarında Yüksek Lisans ve takibinde doktora programı öğretimini sürdürebileceklerdir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (247 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek ve 20 iş günü zorunlu staj ve 72 iş günü İşletmede Mesleki Eğitimi tamamlamak zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç. Dr. Yücel KOÇYİĞİT (AKTS/DS Koordinatörü) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunusemre, Manisa Tel: +90236 201 21 54, Faks: +90232 24121 43
E‐posta: yucel.kocyigit@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Yerleşkemizde bulunan kütüphanemiz yeni bir kütüphane olmasına rağmen kitap sayıları yeterli ve yenidir. Bu kütüphanede mesleki, edebi ve tarihi yüzlerce kitap, Türkçe ve yabancı dillerde abone olduğu süreli yayınlar, MCBÜ Mühendislik ve Fen‐Edebiyat fakültelerinde yapılmış lisans ve lisansüstü tezler mevcuttur. Ayrıca Online veritabanlarına da abonedir. Fakültemiz ve diğer fakülteler aynı yemekhaneyi ve tesisleri kullanmaktadır. Ayrıca yerleşke içerisinde yer alan CEYPARK AVM de öğrencilerin ve personelin yemek ve dinlenme ihtiyaçlarına karşılık vermektedir. Yerleşkede 1 adet kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, 1 adet büyük çim futbol sahası, 4 adet altyapılı, gerektiğinde voleybol, gerektiğinde basketbol, gerektiğinde ise tenis kortuna dönüşebilen saha mevcuttur. Yine ayrıca 2 adet özel eğlence merkezli kafeterya ve 2 adet kurum kafeteryası mevcuttur. Mühendislik Fakültesinin A Bloğunda; Elektrik-Elektronik Laboratuvarı, Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı, Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Akıllı Şebekeler Laboratuvarı, Analog Haberleşme Laboratuvarı, Biyomedikal Laboratuvarı ve Egehan Akar Elektrik-Elektronik Uygulama Laboratuvarı bulunmaktadır.