Kuruluş : Program 1993 yılında Metalurji Mühendisligi adıyla kurulmuş ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci almıştır. 2015 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak ismi değişen bölümde Üretim Metalurjisi ve Malzeme Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türk Yükseköğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL ,YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞİKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bölüm eğitim planında yer alan tüm dersleri, staj ve Sektör Uygulamaları Eğitimi (intörn) yaparak 240 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili : Yaşamımızın tüm alanlarında hiç şüphesiz çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Malzemelerin üretimi, geliştirilmesi ve test edilmesi gerekir. Bundan dolayı malzemelerle ilgili mühendislik alanı bulunmaktadır.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; insanlığın ihtiyaç duyduğu malzemelerin yapısı hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri kullanıp, tasarım, geliştirme ve çevreye duyarlı üretim aşamalarından sonra kullanılacak ürünlere dönüştürme ile ilgilenmektedir.
Öğrencilerimiz teknolojik ve bilimsel gelişmeleri göz önüne alınarak hazırlanmış mühendislik derslerinin yanında kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarındaki seçmeli dersleri alabilmektedirler.
CBÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde; metal malzemelerin karakterizasyonu ve geliştirilmesi, kompozitler, seramikler, biyomalzemeler, refrakterler, elektronik ve manyetik malzemeler, triboloji, yüzey sertleştirme alanlarında deneyimli öğretim elemanı kadrosu bulunmaktadır.
Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Malzeme Mühendisliği Bölümü; kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim dalıdır.
Yeni tasarımlar için üstün özelliklere sahip malzemelerin üretimi ve kullanımı ülkeler arasında yarışa neden olmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerimizin araştırmayı seven, disiplinler arası projelerde çalışabilen, yenilikleri takip eden, donanımlı laboratuarlarda cihazları kullanabilen ve girişimci bireyler olmasına çalışıyoruz.
Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle sosyal sorumluluk bilinci içerisinde topluma yararlı, mesleki konularda kendinden emin malzeme mühendisleri olarak hayata hazırlanacaklardır.
Bölümümüzün eğitim dili %30 ingilizce ağırlıklı olmaz üzere Türkçe’dir. Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. DD ve DC notları GANO 2.0 olduğunda koşullu başarılı olarak kabul edilir. Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarız olanlara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için GANO’su 2.0 altında olanlara ek ders sınav hakkı verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulabileceklerdir. Mezunlarımız, Mühendislik Malzemeleri ile ilgili Üretim, İmalat, Kalite Kontrol, Ar-Ge ve Pazarlama gibi birçok birimde çalışabilirler. Potansiyel çalışma alanları arasında: Biyomalzemeler, nanomalzemeler, kompozit malzemeler, Metal üretim (demir, demir dışı), Metal şekillendirme (haddehane, dökümhane vb.), Isıl işlem, Cam ve seramik üretimi, Elektronik, magnetik, akıllı malzemeler, Gemi ve uzay sanayii v.b. bulunur.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, lisansüstü eğitim için yapılan (ALES, YDS, YÖKDİL ) sınavlarda aldıkları sonuçlarla yurtiçi ve diğer gerekli evraklarla yurtdışı müracaat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıklarında, alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Bölümümüz öğrencilerinin eğitim-öğretimini değerlendirme açısından yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, en az bir ara sınav, bir final sınavı, bir bütünleme ve bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar başarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme sistemine göre saptanmaktadır. Sınav notları 100 üzerinden değerlendirilir. Harf notu 4’lük sistem üzerinden verilir. Başarı notu değerlendirme sistemine göre harf notuna çevrilir.
Bölümümüzün eğitim dili %30 ingilizce ağırlıklı olmaz üzere Türkçe’dir. Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. DD ve DC notları GANO 2.0 olduğunda koşullu başarılı olarak kabul edilir. Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarız olanlara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için GANO’su 2.0 altında olanlara ek ders sınav hakkı verilir.
Mezuniyet Koşulları : Bölüm eğitim planında yer alan tüm dersleri, stajı ve Sektör Uygulamaları Eğitimi (intörn) yaparak 240 AKTS kredisini tamamlamak ve öğrencinin genel not ortalaması (GANO) en az 2.0 olması mezuniyet için yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof.Dr. Ahmet TÜRK
Assoc.Prof.Dr. Emre YALAMAÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi A Blok
45140 Şehit Prof.Dr. İhsan Varank Yerleşkesi MANİSA
Tel : 0 236 201 24 00
Faks : 0 236 241 21 43
E-posta: ahmet.turk@cbu.edu.tr
E-posta: emre.yalamac@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : MCBÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü az sayıda, ancak nitelik açısından çok yüksek bir öğretim kadrosuyla eğitim ve araştırma etkinliklerine 2011 yılında başlamıştır. Bölümümüz kuruluşundan itibaren gelişimine hızla devam etmektedir. Bölümümüz son zamanlarda araştırma ve eğitim laboratuarlarını kurmak yolunda akılcı ve verimli şekilde çalışmalar yapmaktadır. Bu amac dogrultusunda bölüm ögretim elemanları çok sayıda ulusal ve uluslar arası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.
Malzeme Laboratuvarları;
Malzeme Karakterizasyonuna yönelik metalografi laboratuvarı (Kesme, Sıcak kalıplama(Bakalit alma), parlatma, optik-stereo mikroskoplar ve görüntü analiz sistemleri);
seramik, metal, polimer ve kompozit malzemeleri üretimine yönelik üretim laboratuarı (Çeşitli ebat ve sıcaklıkta (1200-1700oC) fırınlar, etüvler, mekanik öğütücü ve karıştırıcılar ve malzeme üretim sürecinde gerekli üniteler;
malzemelerin mekanik özeliklerini belirlemeye yönelik: çekme, basma, eğme, makro-mikro sertlik, çentik-darbe testlerin yapıldığı mekanik laboratuvarı mevcuttur.