Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 03.07.1992 tarihinde eklenen 3837 sayılı kanunun 25. maddesi ile kurulmuş olup, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Tıp Doktorluğu Lisans ve Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise diploması ve ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavına ait sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tıp Doktoru unvanı kazanmak için öğrencilerin 360 AKTS kredisi ders almaları, temel tıp dönemlerinde ve klinik stajlarda 100 üzerinden en az 60 puan almaları ve son yıl 12 ay süre ile intörn doktor olarak stajlarını yapmaları gerekmektedir
Program Profili : Fakültemizde tıp eğitiminin süresi 6 yıldır. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel amacı; topluma sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte, temel bilgi, mesleki beceri ve tutuma sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden hekimler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tıp Fakültesi mezunları zorunlu hizmet yasası kapsamında kamuya ait sağlık kurumlarında ve zorunlu hizmet sonrası özel sağlık kurumlarında “Tıp Doktoru” unvanıyla iş bulma imkânına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir dalda uzmanlık eğitimine devam ederek “Uzman Hekim” unvanı kazanabilirler. Ayrıca sağlık alanında herhangi bir doktora programına başvurabilirler. Ayrıca mezunlarımız Rektörlüğe bağlı olarak çalışan Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarında Lisans üstü eğitim yapma hakkına da sahiptirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış Manisa Celal Bayar üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır. İlk üç yılda entegre eğitim sistemi gereği her ders kurulu sonunda teorik ve pratik (çoktan seçmeli/NÖKS) sınavlar yapılmakta ve her dönem sonunda final sınavları uygulanmaktadır. Dönem I, II ve III'te yıl sonu dönem notu, ders kurulu sonu sınavlarının toplamının %50'si ve final sınavının %50'si toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dönemi geçmesi için puan ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekmektedir. Dönem IV ve V’te pratik ve teorik sınav aşamalarından oluşan sınavlar her staj sonunda yapılır. Sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarı puanı 60 ve üzeridir. Öğrenci o stajdan başarılı sayılabilmek için, hem teorik, hem pratik sınavdan en az 60 puan almak zorundadır. Sınavın her iki aşamasından 60 ve üzerinde not alan öğrencinin staj sonu sınav puanı, teorik ve pratik sınavlardan alınan puanların ortalamasıdır. Dönem VI (intörnlük) eğitimine ilişkin esaslar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Eğitim ve Çalışma Rehberi ile belirlenmiştir. Eğitim süresinin sonunda, intörnün çalıştığı birim tarafından intörnün her türlü çalışmasının değerlendirildiği (genel tıp birikimi, seminer hazırlayıp sunma becerisi, görev sorumluluğu, iletişim becerisi, hasta hazırlayıp takip etme becerisi, tıbbi girişim becerisi, saha çalışmaları, psiko-sosyal durumu,) bir karne doldurularak yeterlilik değerlendirmesi yapılır.

Mezuniyet Koşulları : Tıp Doktoru unvanı kazanmak için öğrencilerin 360 AKTS kredisi ders almaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve son yıl 12 ay süre ile intörn doktor olarak stajlarını yapmaları gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Fakülte Dekanı Prof. Dr. Artuner DEVECİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Uncubozköy MANİSA.

Dekan Yardımcısı : Prof. Dr. Elgin Türköz Uluer
AKTS/DS Koordinatörü
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Uncubozköy MANİSA.
E-mail:nuri.ozkutuk@cbu.edu.tr Tel: (236) 233 19 20
Bölüm Olanakları : Fiziki Mekân Durumu: MCBÜ Tıp Fakültesi eğitim hizmetlerini Uncubozköy Yerleşkesinde yer alan iki ayrı derslik binası ile MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde sürdürmektedir.
Fakültemiz 3 Bölümde; 43 Anabilim dalı ve 23 bilim dalında 139 Profesör, 26 Doçent, 35 Dr. Öğretim Üyesi , 18 Öğretim Görevlisi Dr. ve 396 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir. Fakültemizin ana hedefi nitelikli bir eğitim programıyla öğrencilerini öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan sağlık sorunlarını en aza indirebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış hekimler yetiştirmektedir.
Tıp Fakültesi derslik binasında 3 amfi, 4 multidisipliner mikroskopi laboratuvarı, 2 adet mesleksel beceri laboratuvarı, 1 adet simülasyon laboratuvarı, 1 adet kadavra salonu, Dekanlık binasında 1 adet Anatomi pratik salonu bulunmaktadır. Yeni derslik binasında 3 amfi, 3 okuma salonu, 2 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır. Hastane binasında 19 ve Dekanlık binasında 4 adet derslik ve 3 adet seminer salonu bulunmaktadır.
Yerleşke alanında, kütüphane, kafeterya ve açık spor sahası bulunmaktadır.