Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 1992 tarihinde kurulmuştur. Yerel Yönetimler Programı 17 Şubat 1993 tarihinde 21281 numaralı resmi gazetede yayınlanan 2837 sayılı kanun hükmünce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Program ikinci öğretim eğitimine ise 1998-1999 akademik yılı itibariyle başlamıştır.
Kazanılan Derece : Yerel Yönetimler Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler
Program Profili : Programın amacı şu şekilde sıralanabilir : ulusal ve uluslararası düzeyde yerel yönetimlere ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sunmak, yerel yönetimlere ilişkin hukuki mevzuat ve pratiğe detaylı bir biçimde anlamlandırmaya yönelik analitik yetkinlikleri geliştirmek, Avrupa Birliği ve küresel düzlemde yerel yönetimlere ilişkin yeni teorik yaklaşımlar ve pratiği aktarmak
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bu programın mezunları kamu kurumları ve yerel yönetimler kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Buna göre, mezunlar kamu kurumlarında, yerel yönetimler kurumlarında, belediyelerde memur olarak ve aynı zamanda üniversitelerde ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Devlet ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler bölümlerinde üniversite eğitimi almaya devam edebilmektedirler.
Ayrıca, ilgili Açık Öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapma hakları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden n az 2.0 ağırlıkı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Öğretim Görevlisi Dr. Bilgehan Emeklier
bilgehan.emeklier@mcbu.edu.tr
Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu, Ankara Yolu 7. Km. Salihli Manisa
Tel: 0236 716 20 00
Bölüm Olanakları : Bölüm, bilim ve teknolojinin gerektirdiği, bilgisayar laboratuvarı, bilgisayarlı eğitim, projeksiyon cihazları gibi teknik donanıma sahiptir.