Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu iki yıllık eğitim ve öğretim vermek üzere 1992 tarihinde kurulmuştur. 2002-2003 eğitim öğretim yılında, METEB projesi kapsamında, Salihli Endüstri Meslek Lisesi ile ilişkilendirilerek; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı eğitim ve öğretime başlamıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK kararı ile programın adı Bilgisayar Programcılığı olarak değiştirilmiştir. Programımızda 2016-2017 öğretim yılı itibariyle İntörn eğitim sistemine geçilmiş olup öğrenciler 4.yarıyılın tamamını iş yerinde geçirerek çalışma hayatına hazırlanmaktadırlar.
Kazanılan Derece : Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar İngilizce dersinden muaf olurlar.Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Bilgisayar Programcılığının yazılım, web tasarım, veri tabanı, donanım gibi çeşitli alanlarında görev alabilecek yeterli bilgi, beceri ve çalışma disiplini ile donatılmış, etik değerleri özümsemiş, sorumluluk aldığı görevlerinin yanında dünyadaki gelişmeleri de takip eden ve öğrenmenin sürekliliğine inanmış yeni teknolojilere açık çağdaş programcılar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız başta iletişim ve finans kuruluşları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların bilgi teknolojileri ve alt yapısının projelendirilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, teknik servis hizmetlerinde, yazılım ve web tasarım şirketlerinde; tekniker, teknik destek uzmanı, sistem uzmanı, satış uzmanı, yazılımcı uzman ve orta kademe yönetici olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımız DGS ile 4 yıllık fakültelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programları'na dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hüseyin TAŞ
Tel: +90 236 716 20 00 (Dahili 7250) Faks: +90 236 716 20 02
E-posta: huseyin.tas@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 45300 Salihli/ MANİSA ...
Bölüm Olanakları : Bilgisayar Programcılığı programında derslerimiz yeni teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında, en güncel programlar kullanılarak, proje ve ödev uygulamaları ağırlıklı, sektör deneyimi olan öğretim elemanı kadromuzla yapılmaktadır. Programımızda 2016-2017 öğretim yılı itibariyle İşletmede Mesleki Eğitim sistemine geçilmiş olup öğrenciler 4.yarıyılın tamamını İşletmede Mesleki Eğitim Kapsamında işletmede geçirerek çalışma hayatına hazırlanmaktadırlar.