Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 1992 yılında kurulmuştur. Aynı yıl eğitim öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece :

Dış Ticaret Programı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden n az 2.0 ağırlıkı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Küreselleşme, malların ve sermayenin uluslararası alanda serbest dolaşımına izin vermekte, böylelikle, ülkelerin dış ticaret (ihracat ve ithalat) hacimlerinin de artmasını beraberinde getirmektedir. Dış ticaret programı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Dış Ticaret firmalarında ithalat ve ihracat uzmanı
Lojistik firmalarında dış ticaret uzmanı
Lojistik firmalarında depo, stok kontrol, sevkiyat elemanı
Gümrük komisyoncusu firmalarında dış ticaret uzmanı
Gümrük komisyonculuğu
Dış ticaret firmalarında pazarlama, satış departmanlarında uzman
Kamu kurumlarında yüksek okul mezunu olarak çalışabilme
Üst Derece Programlarına Geçiş : Devlet ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık işletme, iktisat, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, lojistik yönetimi, bölümlerinde üniversite eğitimi almaya devam edebilmektedirler.
Ayrıca, ilgili Açık Öğretim lisans programlarına sınavsız dikey geçiş yapma hakları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinde değerlendirilmektedir. Öğrencini, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO' su en az 2.00 olan öğrenciler, (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO' su 2.00 ' ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO' larını 2.00' ın üzerine çıkartmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden n az 2.0 ağırlıkı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu, Ankara Asfaltı 6. Km. Salihli/Manisa
Dr. Öğr. Üyesi Lale DEMİRLİOĞLU
lale.demirlioglu@gmail.com
Tel: 0236 716 20 00-7213
Bölüm Olanakları : Bölüm, bilim ve teknolojinin gerektirdiği, bilgisayar laboratuvarı, bilgisayarlı eğitim, projeksiyon cihazları gibi teknik donanıma sahiptir. Zaman zaman serbest bölgeler ve firmalara yapılan teknik gezilerle öğrenciler bilgi ve kültür düzeylerinin arttrılmasına yönelik çabalar daha da artırılmaya çalışılmaktadır.