Kuruluş : Fakültemiz, 25/06/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla resmi olarak açılmıştır.
Kazanılan Derece : İlahiyat Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lisans eğitimi için adayların lise diplomasına sahip olması ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dan (YKS) yeterli puanı alması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili : Dinin özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran ve bunları tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yükseköğretim bölümü olmayı hedefliyoruz.
Amacımız dini, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen; özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; ahlâkî, kültürel ve sosyal değerlere bağlı; topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş; mesleki açıdan yetkin ve özgüvenli ilahiyat mezunları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İlahiyat lisans programını bitirenler, pedagojik-formasyon derslerini alıp başarmaları halinde ağırlıklı olarak ilk, orta, lise ve dengi okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezunlarımız üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak vazife alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : İlahiyat lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve YDS, YÖKDİL veya dengi bir dil sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : AKTS/DS Koordinatörü : Prof. Dr. Halit EV
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ahmet Bedevi Mah. Halil Erdoğan Cd. no: 26 (Manisa 19 Mayıs Stadyumu yanı eski rektörlük binası)
Şehzadeler / Manisa (45040) TÜRKİYE.
Telefon: 0 (236) 201 10 00 (Dahili: 8424) 0 (236) 232 01 45
Faks : 0 (236) 232 01 44
e-posta : ilahiyat@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : İlahiyat Fakültesinde 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 19 Arş. Gör. bulunmaktadır. Fakülte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehzadeler Yerleşkesinde yer almaktadır. Yerleşke kafeteryalar, spor alanları vb. imkanlara sahiptir. Fakültemiz kendi bünyesinde ayrı bir kütüphaneye de sahiptir.