Kuruluş : Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 2018 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş, 2019-2020 yılında lisan eğitimine başlamıştır
Kazanılan Derece : İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : İngilizce Mütercim ve Tercümanlık lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik en az 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması ve bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Mütercim Tercümanlık Bölümü, öğrencilerine temel çeviri nosyonunu kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrenciler alacakları zorunlu ve seçmeli dersler ile çevirinin farklı uzmanlık alanlarında bilgi, yeti ve becerileri kazanırlar. Derslerin uygulama ayakları proje bazlı olarak planlanmaktadır ve teknoloji kullanımı odaklıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız kazandıkları yetilerle ve seçmeli dersler ile oluşturdukları portföyleri sayesinde çevirinin farklı alanlarında istihdam olanaklarına sahiplerdir. Bunun dışında desteklenen anadal ve yandal programları ile farklı alanlarda da iş imkanları bulmaları olasıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar, üniversitemiz sınav takvimine ve ilgili yönerge/yönetmeliklere bağlı olarak kaydıyla farklı biçimlerde olabilmektedir. Projeler, vize ve final sınavları, ödevler şeklini alabilen sınavların ölçme ve değerlendirmesi her ders için öğrencilere ders izlencesinde bildirilir ve çeviri disiplini çerçevesinde düzenlenir.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Mütercim Tercümanlık Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü MANİSA

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Dr. Selçuk Eryatmaz
selcuk.eryatmaz@cbu.edu.tr
mtb@cbu.edu.tr

mtb.mcbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde dersler yazılı ve sözlü çeviri laboratuvarlarında yürütülmektedir. Derslerin teknolojik alt yapısı akademi işbirliği kurulan MemoQ, Memsource, XTRF gibi şirketlerin de desteği ile farklı çeviri bellek yazılımları, terimce araçları ve proje yönetim sistemleri ile desteklenmektedir. Bölüme ait bellek ve terimce sunucuları da öğrencilerin kullanımına açıktır.

Bölümümüz, özellikle Erasmus staj programlarına katılımı desteklemektedir.