Kuruluş : Okulumuz kuruluşundan bu yana "İlköğretmen Okulu (1964), Öğretmen Lisesi (1974), Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü (1975), Eğitim Enstitüsü (1981), 20 Temmuz 1982’de, 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ve bilâhare 2809 sayılı kanunla Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi’ne bağlı “Eğitim Yüksekokulu” olarak isim değiştirir, Öğretmen Yetiştirme Merkezi (1982-1983), Eğitim Yüksekokulu Lisans (1989), 1992 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmiştir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği ise, 1992-1997 yılları arasında "Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü" adı altında, sonrasında ise Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'ne bağlı olarak "Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı" adıyla öğretmen yetiştirmiştir.
Kazanılan Derece : Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, Fen Bilgisi öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği Fen Bilgisi Eğitimi ABD çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "Fen Bilgisi Öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisansa geçiş için lisans derecesi, ALES, dil sınavı, bilim sınavı ve mülakatta yeterli puanı almak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü faaliyetler dönem başında öğrencilere duyurulan ders müfredatında yer alır. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 45900 Demirci / MANİSA, Anabilim Dalı başkanı: Prof. Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, 0236 462 24 88 – 126 e-mail : fatmasasmazoren@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Okulumuzda anabilim dalı öğrencilerinin yararlanabileceği Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen laboratuarları, 3D Yazıcı odası, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuarları, Sanat eğitimi atölyesi, Spor salonu, Fitness Salonu, Müzik odası, Drama odası ve Basri Koçyiğit Kültür Merkezi bulunmaktadır.