Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 1992 tarihinde kurulmuştur. 1993-1994 eğitim öğretim yılında Deri KonfeksiyonProgramı eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Deri Konfeksiyon Ön lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Program deri konfeksiyonu konusunda eğitim vermektedir. Dünyada önemli bir deri konfeksiyon ürünleri üreticisi olan ülkemizde katma değeri daha yüksek ürünlerin tasarlaması ve üretmesi amacıyla ,deri sektörünün beklentileri doğrultusunda tasarım,model,kalıp,işletme ve deri giyim üretimine yönelik öğrencilere bilgi ve uygulama becerisi kazandırmayı hedefleyen bir önlisans programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Özellikle İzmir ve İstanbul'daki deri ve kürk konfeksiyon işletmeleri, deri ürünleri (çanta ,kemer, cüzdan üretip ihracat yapan firmalar),giysilik deri ve kürk üreten ,pazarlayan firmalarda istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Dikey Geçiş Yapılabilecekler Lisans Programları:
Deri mühendisliği
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Deri Konfeksiyon Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Şefika BERBER
Tel: +90 236 716 20 00 (Dahili ) Faks: +90 236 716 20 02
E-posta: sefika.berber@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 45300 Salihli/ MANİSA
Bölüm Olanakları : Fiziki koşullar açısından mesleki teknik çizim ,moda resmi,giysi tasarım ve kalıp hazırlama için kullanılan 1 çizim atelyesi,1 kalıp atölyesi ve oldukça donanımlı bir deri konfeksiyon atölyesi bulunmaktadır.