Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 1992 tarihinde kurulmuştur. 1993-1994 eğitim öğretim yılında Pazarlama Programı eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Pazarlama Programı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak.
Program Profili : Pazarlamanın, işletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olması ve bu alanda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulması gerekçesiyle kurulan pazarlama programı bugün de güncel ders programı (içeriğiyle) ile piyasanın aradığı insan kaynaklarını yetiştirebilmektedir.
Pazarlama Programının Amacı, pazarlama mesleği kapsamında yer alan satış, reklam, halkla ilişkiler, marka yönetimi, pazarlama araştırması vs. meslek dallarının temel ilkelerini çok iyi bilen, teknolojiyi kullanabilen, yaratıcı fikirlere sahip, dinamik ortamlara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, sosyal ilişkilerde başarılı pazarlama uzmanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların satış departmanları, pazarlama departmanları, reklam ajansları,halkla ilişkiler ajansları, piyasa araştırma şirketleri, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve kamusal alanda KPSS sınavından başarılı olmaları koşuluyla sayılan tüm alanlarda sorumlu, uzman, yönetici veya eleman unvanı ile çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'ndan yeterli puan alanlar aşağıdaki lisans programlarını tercih edebilirler:
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İşletmecilik.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm/Program Başkanı: Doç. Dr. Semra TETİK
e-posta: semra.tetik@cbu.edu.tr
Tel:0 236 716 2000 - Dahili: 7210
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Salihli Meslek Yüksekokulu, Salihli/ MANİSA
Bölüm Olanakları : Yüksekokulda bulunan tüm dersliklerde projeksiyon destekli eğitim verilebilmesi mümkündür. Ayrıca her birinde projeksiyon, ses sistemi donanımı ve internet bağlantısı olan konferans salonu, kütüphane, 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Çeşitli sportif aktivite ve mesleki eğitimin yapılabileceği geniş (600 dönüm) bir eğitim alanı imkanı bulunmaktadır. Spor aktivitelerinin yapılacağı açık spor tesisleri mevcuttur.